REGULAMIN XVI EDYCJA RESZELSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ – 2011/2012

I. Organizatorzy
• RKS „Orlęta-Rema” Reszel, RG LZS Reszel, GASiS Reszel
II. Cel
• Popularyzacja rozgrywek halowych w piłce nożnej
• Promocja aktywnej formy spędzania wolnego czasu
• Wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym,
szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.
III. Miejsce i termin
• Turnieje będą rozgrywane w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Reszlu, w soboty (wg terminarza)
w godzinach od 15.00 do 17.30 II Liga i od 17.30 do 20.00 – I Liga.
IV. Uczestnictwo
• W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 15 lat wzwyż.
• Każdy zespół składa się z 4 zawodników + bramkarz i 5 rezerwowych.
• Drużyna do rozgrywek może zgłosić maksymalnie 15 zawodników.
• Wszystkich obowiązują badania lekarskie.
• W składzie każdego zespołu może być czterech zawodników grających w klubach IV ligi i
wyższych, na boisku może przebywać tylko trzech zrzeszonych zawodników (nie dotyczy
juniorów – rocznik 1993 i młodsi i oldbojów – rocznik 1976 i starsi).
• Wpisowe do rozgrywek: 400 zł – I liga, 250 zł – II liga.
V. Przepisy dotyczące gry
• Zawodników obowiązuje OBUWIE HALOWE i strój sportowy (zawodnicy w złym obuwiu nie
będą dopuszczeni do gry)
• Czas trwania meczu – 2 x 10 min II Liga i 2 x 15 min – I Liga.
• Obowiązuje piłka halowa nr 4.
• Auty wybija się nogą.
• Na sali gry mogą przebywać tylko zawodnicy grających zespołów, kierownicy drużyn i sędziowie.
• Wprowadza się zasadę GRY BEZKONTAKTOWEJ.
• Zmiany odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian.
• Bramkarz nie może łapać piłki od swego zawodnika w ręce.
• NIE MA GRY WŚLIZGIEM.
• Nie liczą się gole po rykoszecie od kosza i sufitu.
• Odbicie się piłki od sufitu – aut z linii bocznej
• Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, odległość od piłki – 5 m.
• Rzut karny – 7 m.
VI. Kary
• Sześć fauli – przedłużony rzut karny z 9 m.
• Każdy następny faul – przedłużony rzut karny z 9 m.
• Po przerwie faule się anuluje
• Niebezpieczny faul – żółta kartka i kara 2 min.
• Przekleństwa – żółta kartka i kara 2 min.
• Brutalny faul – czerwona kartka i kara 5 min.
• Nieregulaminowa zmiana – żółta kartka i kara 2 min.
• Trzy żółte kartki = czerwona kartka
• Spowodowanie bijatyki na terenie hali – wykluczenie zawodnika z rozgrywek
VII. Nagrody
• Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
• Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary.
• Przewiduje się nagrody dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika.
VIII. Punktacja
• Wygrana – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt., walkower – 5:0
• Przy równej ilości punktów, o końcowej klasyfikacji decyduje bezpośrednie spotkanie (przy
remisie – stosunek bramek, następnie większa ilość strzelonych bramek)
IX. Postanowienia końcowe
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas rozgrywek i za rzeczy
pozostawione w szatniach.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

PRZEPISY GRY

1. Rozpoczęcie gry:
- Sędzia daje sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia gry;
- Piłka zostaje prawidłowo wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się do przodu;
- Bezpośrednio rozpoczynając grę można zdobyć bramkę.
2. Rzut rożny:
- Rzut rożny wykonywany jest z pola gry;
- Bezpośrednio z rzutu rożnego można zdobyć bramkę.
3. Auty:
- Auty wykonywane są z poza linii bocznej boiska;
- Auty muszą być wykonane w czasie nie dłuższym niż 5 sekund;
- Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki.
4. Rzut od bramki:
- Bramkarz wprowadza piłkę do gry noga lub ręką z pola bramkowego w czasie nie dłuższym niż 6 sekund.
5. Wymiana zawodników:
- Zmiany hokejowe tylko przy ławce rezerwowych (wyjątek stanowi kontuzja zawodnika);
- Na ławce rezerwowych może przebywać tylko jedna osoba nie będąca zawodnikiem danej drużyny (trener,
kierownik)
6. Rzuty wolne:
a) Pośrednie
- Dotknięcie piłki ręka przez bramkarza po uprzednim rozmyślnym zagraniu jej do niego przez
współpartnera.
- Gdy bramkarz w czasie dłuższym niż 6 sekund nie wprowadzi piłki do gry (z rzutu od bramki, z akcji, gdy
posiada piłkę w rękach).
- Podwójne dotknięcie piłki przez bramkarza ręką.
- Gdy piłka odbije się od sufitu.
- Za niesportowe zachowanie zawodników.
- Za niebezpieczna grę zawodnika.
b) Bezpośrednie:
- Wślizg (za wyjątkiem bramkarza w polu karnym).
- Zagranie piłki ręką.
- Faul.
7. Rzut karny:
- Rzut karny wykonywany jest z 7 metrów.
- Rzut karny przedłużony (6 fauli) wykonywany jest z 9 metrów.
8. Odległości:
- Zachowanie prawidłowej odległości od piłki (przeciwników) podczas wznowienia gry wynosi 4 metry.
9. Czas gry:
- O wstrzymaniu czasu gry w wyjątkowych sytuacjach decyduje tylko sędzia.
10. Kary indywidualne:
a) kary minutowe (2-5 minut)
- Komentowanie decyzji sędziego;
- Przerwanie korzystnej sytuacji;
- Niezachowanie przepisowej odległości od piłki oraz przeszkadzanie we wznowieniu gry.
- Próby oszukania sędziego.
- Niesportowe zachowanie (głośne używanie wulgarnych słów, prowokowanie do bójki, gra na czas)
- Niewłaściwa wymiana zawodników
- Niebezpieczna gra.
Po ukaraniu bramkarza kara minutową, boisko może opuścić za niego inny zawodnik
przebywający na polu gry.
Na boisku nie może przebywać mniej niż 3 zawodników. W sytuacji, gdy dwóch zawodników
tej samej drużyny odbywa jednocześnie karę minutową, a kolejny zawodnik tej samej drużyny
popełnia przewinienie karane minutami, to jeden z zawodników odbywających karę wchodzi na
boisko, a jego pozostały czas kary zsumowany jest z karą zawodnika, który popełnił przewinienie jako
ostatni.
b) Czerwona kartka:
- Wybitnie niesportowe zachowanie
- Nieprzepisowe pozbawienie drużyny przeciwnej zdobycia bramki lub realnej szansy zdobycia jej.
- Poważny rażący faul.
- Uderzenie lub próba uderzenia jakiejkolwiek osoby przebywającej na polu gry lub w jego pobliżu.
W sytuacji, gdy dwóch zawodników z jednej drużyny odbywa jednocześnie karę minutową, a
kolejny zawodnik tej samej drużyny otrzymuje czerwoną kartkę, to jeden z zawodników uprzednio
ukaranych wchodzi na boisko, a jego czas kary sumuje się z karą zawodnika odbywającego jeszcze
karę minutową.
Po udzieleniu czerwonej kartki, drużyna ta gra w osłabionym składzie przez 5 minut.
Zawodnik otrzymujący czerwona kartkę podlega karze wykluczenia do końca meczu oraz nie może
wystąpić w następnym meczu.
W szczególnych przypadkach, zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę, może zostać
wykluczony z rozgrywek.
O innych karach dyscyplinarnych decydują sędziowie oraz organizator zawodów

Witrynę w oparciu o Drupala uruchomił i skonfigurował QL-PROJECT